Indhold på hjemmesiden

Hvad vi ser - hvordan vi ser det - og hvorfor alt ikke kan være øverst

Hvad skal en hjemmesiden indeholde

Der er flere grunde til at have en hjemmeside. Det forventes af ens kunder og for nogle er det ligefrem et lovkrav at have en hjemmeside. Men hvad skal hjemmesiden indeholde og hvordan skal indholdet prioriteres?

Hjemmesider er et nyt medie der stadig er ved at finde egne ben at stå på. Hvor trykte medier har haft århundrede til at finde en form, er internettet vokset fra ingenting til verdens største medie på 10 år. Hvad der gør en hjemmesiden til velfungerende er derfor ikke en endegyldig sandhed. Her tages udgangspunkt i en almindelig hjemmeside og hvad man kan gøre for at hjælpe brugerne.

"...fremhævede citater bliver set og læst,

Ikke sandt?..."

Faste elementer

En traditionel hjemmesiden er opbygget af nogle faste elementer, som en forside, der henviser til en række indholdssider om virksomhedens produkterne og en kontaktside.
Hvis hjemmesiden er større end 10 sider bliver det nødvendigt med et sitemap (en digital indholdsfortegnelse) og en søgefunktion.

Hvad indeholder forsiden

Forsiden indeholder information, der vækker brugerens interesse, men da der ikke er meget plads kan det kun blive til smagsprøver. Typiske indeholder en forside følgende:

Dot Et hovede der kan indeholde logo, billede og en menu til underliggende sider.
Dot Selve indholdet suppleret med billeder af produkter eller introtekst.
Dot En kolonne placeret til højre elller venstre med sekundær information og/eller menu.
Dot En fod med kontaktinformation og anden praktisk information.


Opdeling af en hjemmeside Forsiden ikke må være for teksttung da scrolling afskrækker mange fra at gå videre. For nogle er det en tommelfingerregel, at forsiden skal kunne fremvises i browseren uden, at det er nødvendigt at scrolle - afhængig af hvilken opløsning der designes til.
Med til at kæmpe om pladsen er i øvrigt ikke kun hjemmesidens indhold, men også browseren er med til at optage vigtig plads på skærmen.

Som det ses på illustrationen til venstre er der ikke meget plads tilbage til indholdet, når hovede, fod og kolonne har taget deres del. Indholdet skal derfor præsenteres i den rigtige rækkefølge, så det vigtigste bliver placeret øverst på hjemmesiden.

Hvad vi ser på en hjemmeside

Der er lavet flere undersøgelser ved hjælp af eye-tracking hvor brugerens læsemønster på hjemmesider dokumenteres. På en typiske hjemmesiden ser øjet først hjemmesidens venstre hjørne. Efter et kort stykke tid løber øjet fra venstre mod højre og først herefter falder blikket længere ned ad hjemmesiden. Derfor har centrale elementer som navigation og logo fundet sin plads i dette område. I forsøg på, at lokke øjet videre kan man bruge grafiske elementer som trædesten der hjælper øjet videre.

En af de ting der stjæler vores opmærksomhed er overskrifter, dog ikke mere end at der i gennemsnit kun bruges omkring et (!) sekund på en overskrift. Lange overskrifter læses kun i halvdelen af tilfældene, og læseren hæfter sig kun ved de første par ord før der bliver skimmet videre. Overskrifter skal derfor være præcise, og det er vigtigt at overskriften indeholder ord der skaber opmærksomhed og invitere læseren indenfor.

 

Fremhævede citater bliver læst og bruges af læseren som en uforpligtende introduktion til resten af siden.
Faktabokse er gode til at skabe dynamik på hjemmesiden og gode til, at behandle et specefikt emne indgående og uden at det forstyrre resten af indholdet.

Billeder er gode til at fange opmærksomhed, og store billeder er bedre end små til, at fastholde læserens interesse.

Hvad er vigtigst?

Hvad gør man så, når læserne er så utaknemmelige, at de end ikke har tid til at læse en overskrift? Løsningen er stor fokus på fordelingen af indholdet og hvordan der bliver prioriteret indbyrdes. Her følger en metode til at opdele indhold efter prioritering.

I skemaet ses Organisationens tre fokusområder; design, kurser og vidensdeling og en forklaring på hvorfor der er prioteret som det er.

Organisationens tre fokusområder opdelt i skemaform
hvad hvorfor hvordan hvorfor er internettet det bedste medie Prior-
tering
salg af
hjemme-
sider
Øge salg af hjemmesider. Demonstration af stil, personlighed og præ­ferencer. Bedst til præ­sentation af video, billeder og tekst. 1

Salg af
kurser

Udvide netværk og relationer.
Kort præ­senta­tion af teori­en bag farve­harmoni. Internettet kan løbende opdat­ers og ajour­føres. 3
videns-
deling
Et effektivt værktøjer til egne kun­der.

Videns­deling til andre interes­serede.

Artikler der be­skriver kendte problem­stil­linger og videre­giver løsninger. Uafhængig af tid og til­gænge­ligt for alle. 2

 

Brug skemaet for din egen virksomhed og stil spørgsmål til de fokusområder som hjemmesiden skal indeholde. Er formålet, at øge salget ved en bedre og mere smidig fremvisning af egne produkter? Eller er ønsket at effektivisere og spare penge ved, at flytte administrative arbejdsgange til internettet? Begge forretningsmodeller sigter efter flere penge på bundlinjen, men hjemmesiden skal svare til den overordnede strategi for resten af virksomheden. I praksis er det let at blande tingene sammen og placere en sekundær målsætning øverst på hjemmesidens forside.

Hvordan gør de andre?

Her er to eksempeler på en stram og løs struktur med klar fokus og manglende fokus. Forsiderne på Apple og TV2.

På Apples hjemmeside findes der et stort billede der meget tydeligt fortæller hvad der er vigtigst nu. Apple har modet til at vælge fra og have et klart fokusområde. Deres forside ændres ofte og har skiftevis fokus på musik, computere eller som her telefoni. Apples forside er underlagt en stram disposition og en tydelig prioritering fra selskabets side.

TV2 opdatere løbende deres forside. Selve strukturen er imidlertid statisk og ændre ikke udseende. Forsiden indeholder alt fra programmer, tjenester, sport, vejr, radio, gossip, aktuelt, video, spil og naturligvis skal der også være plads til reklamer (- eller skal der?).
Billederne er små, har samme størrelse i blokke og det er vanskeligt at se hvad er vigtigst. Den manglende priortering gør det svært at overskue hjemmesiden. Som bruger bliver man forsøgt hjulet af menuer, indholdsoversigter og underpunkter. Men det er ikke en hjælp. Det er forvirrende og uoverskuelige. TV2 er i øjeblikket i store økonomiske problemer, og man har fra ledelsens side konstateret at der har manglet fokus.
Min påstand er, at ét enkelt kig på hjemmesiden kunne have fortalt ledelsen at man manglede netop fokus: Hvad er vores fokusområde? - hvad er vigtigst for os?

Kan det gøres anderledes end TV2 fristes man til at spørge? Kan en medievirksomhed med et så bredt portefølje gøres enkelt og overskueligt. Engelske BBC har som Apple konkluderet, at der ikke er plads til alt på forsiden. Noget må fravælges - og dét er en hjælp for os brugere.

 

15. juni 2008 : 12.52.