Arbejdsgang

Roadmap

Milepæle

Organisationen arbejder så kunder og interessenter har mulighed for løbende at følge en løs ide fra skitse til virkelighed. Undervejs i forløbet er der indlagt milepæle. Her bliver projektet evalueret og ændringer bliver tilføjet. Nedenfor er en gennemgang af et typisk projekt - hvordan en løs ide ide bliver til virkelighed.

Fælles grundlag

Ofte er ønsket om en ny hjemmeside mere et resultat af træthed af det eksisterende, fremfor klarhed over hvordan den nye skal se ud.
For at finde et fælles grundlag udarbejdes to dokumenter, som gennem resten af forløbet fungere som fælles rettesnor. En kravspecifikation, der beskriver funktionaliteten på hjemmesiden og en designmanual der beskriver farver, logo, stemning og overordnet udtryk.

Milepæle

I samarbejde med kunden aftales tre milepæle. Efter hver milepæl evalueres projektet og sammenholdes med kravspecifikation og designmanual. I takt med at projektet udvikler sig bliver det tilgængeligt på internettet. Som kunde kan du derfor altid kan se hvordan projektet tager form.

Roadmap

Plads til ændringer

Intet i denne verden er statisk. Hvis der undervejs opstår behov for ændringer og tilføjelser bliver de indarbejdet i forbindelse med en af de tre milepæle.

Læs mere… 04. maj 2008 : 13.50.